Kvalite och Miljö

Danod AB är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015.

Klicka på länkarna för certifikatet i pdf.


ISO 9001:2015     ISO 14001:2015
           
Miljöpolicy
Våra kunder och övriga intressenter ska tydligt uppfatta att Danod AB värnar om den yttre och inre miljön. Vi skall ständigt sträva efter att förbygga och förbättra vårt miljöarbete och minska företagets påverkan på miljön samt följa aktuell lagstiftning och ställda myndigheters krav.
Vi avser att minska utsläppen till luft, mark och vatten och detta skapar
vi genom att förbättra våra rutiner vad gäller avfallshantering och ökad miljömedvetenhet hos våra anställda. Vi skall långsiktigt utveckla produktionsprocesserna samt utveckla kunnade och engagemang hos personalen för maximalt goda arbetsinsatser både vad gäller inre och yttre miljö.
Kvalitetspolicy
Danod AB skall tillhandahålla tjänster som tillgodoser kundens uttalade och underförstådda behov och krav. Vi arbetar med att ständigt förbättra våra ledningssystem samtidigt som vi ska förbättra företagets processer genom ett aktivt deltagande av företagets alla medarbetare