Leverans

Normal leveranstid är ca 1-2 veckor från att gods anlänt till det avgår. 

Allmänna leveransbestämmelser

Danod AB tillämpar YLK-1 allmänna leveransbestämmelser för ytbehandlingstjänster.
Dessa kan hämtas här som pdf-fil eller på Svensk Ytbehandlingsförenings hemsida
under leveransbestämmelser.