Elförzinkning

Elförzinkning innebär att man elektrolytiskt applicerar ett zink-skikt på ståldetaljer.
Metoden används främst i korrosionsskyddande syfte men ger även en dekorativ yta.
Vi kan åstadkomma skikttjocklekar mellan 5 och 25 my.

För att förbättra korrosionsskyddet ytterligare och erhålla önskat utseende kan detaljerna
passiveras efter förzinkning. Danod AB erbjuder blank-, gul- och svartpassivering.

Ytbehandlingen sker antingen med detaljerna hängda på rack eller lösa i trumma.
Körning i trumma lämpar sig för små detaljer, som t ex skruvar, muttrar, brickor mm.

Vid körning på rack klarar vi detaljer med maximala måtten 2700 x 1000 x 600 mm.