Fosfatering

Zinkfosfatering är en kemisk process som utförs på stål med eller utan anoljning.
Fosfatering ger ett kristallint grå-svart skikt som är ett mycket lämpligt underlag för rostskyddsoljor, vaxer mm. Mindre detaljer körs i trumma och större detaljer körs som hänggods.

Fosfatering ger:
  • skydd mot rost
  • ett smörjande skikt
  • bra underlag för lackering