Passivering

Passivering av aluminium är en kromfri, kemisk ytomvandlingsprocess där ett tunt skikt bildas. Beroende av badstyrka och behandlingstid kan man erhålla nyanser från nästan klar till kraftigt gul.

Passivering ger:
  • ett elektiskt ledande skikt
  • bra grund och bättre vidhäftning vid lackering
  • skydd mot korrosion