Zinknickel


Detta är en alkalisk zinknickel-process vilken ger ett zinknickel-skikt
som innehåller 12-15% nickel. Processen ger konstanta skickt
beträffande både legering och tjocklek.

Zinknickel ger ett mycket gott korrosionsskydd och är
lämplig för att möta bilindustrins högt ställda krav.

Zinknickel finns som svart och iriserande (blåpassivering) och efterdoppas i en sealer.


Vi tar detaljer med maxmått 2700 x 1000 x 600 mm.

Här kan du läsa mer om zinknickel som pdf-fil